SẢN PHẨM ĐỘC QUYỀN
-18%
Khuyến mại
Được xếp hạng 0 5 sao
3,500,000
-26%
Khuyến mại
Được xếp hạng 0 5 sao
1,400,000
-21%
Khuyến mại
Được xếp hạng 0 5 sao
950,000
-21%

SẢN PHẨM MỚI

-11%
New
Được xếp hạng 0 5 sao
16,500,000
Mua hàng nhanh
-6%
New
Được xếp hạng 0 5 sao
9,900,000
Mua hàng nhanh
-9%
New
Được xếp hạng 0 5 sao
5,800,000
Mua hàng nhanh
-10%
New
Được xếp hạng 0 5 sao
3,800,000
Mua hàng nhanh
-13%
New
Được xếp hạng 0 5 sao
2,800,000
Mua hàng nhanh
-15%
New
Được xếp hạng 0 5 sao
1,100,000
Mua hàng nhanh
-4%
New
Được xếp hạng 0 5 sao
13,400,000
Mua hàng nhanh
-8%
New
Được xếp hạng 0 5 sao
11,450,000
Mua hàng nhanh
-11%
New
Được xếp hạng 0 5 sao
8,500,000
Mua hàng nhanh
-11%
New
Được xếp hạng 0 5 sao
7,300,000
Mua hàng nhanh
-7%
New
Được xếp hạng 0 5 sao
4,950,000
Mua hàng nhanh
-9%
new
Được xếp hạng 0 5 sao
5,800,000
Mua hàng nhanh

SẢN PHẨM DỰ ÁN

-4%
Khuyến mãi
Được xếp hạng 0 5 sao
18,200,000
Mua hàng nhanh
-6%
Khuyến mãi
Được xếp hạng 0 5 sao
13,200,000
Mua hàng nhanh
-6%
Khuyến mãi
Được xếp hạng 0 5 sao
7,500,000
Mua hàng nhanh
-6%
Khuyến mại
Được xếp hạng 0 5 sao
9,850,000
Mua hàng nhanh
-9%
Khuyến mại
Được xếp hạng 0 5 sao
21,400,000
Mua hàng nhanh
-9%
Khuyến mại
Được xếp hạng 0 5 sao
13,500,000
Mua hàng nhanh
-17%
Khuyến mại
Được xếp hạng 0 5 sao
9,600,000
Mua hàng nhanh
-12%
Khuyến mại
Được xếp hạng 0 5 sao
11,000,000
Mua hàng nhanh
-9%
Khuyến mại
Được xếp hạng 0 5 sao
9,550,000
Mua hàng nhanh
-8%
Khuyến mại
Được xếp hạng 0 5 sao
48,200,000
Mua hàng nhanh
-5%
Khuyến mại
Được xếp hạng 0 5 sao
43,200,000
Mua hàng nhanh
-13%
Khuyễn mãi
Được xếp hạng 0 5 sao
1,700,000
Mua hàng nhanh

BỘ LƯU ĐIỆN ( UPS)

-4%
Khuyến mại
Được xếp hạng 0 5 sao
84,500,000
Mua hàng nhanh
-6%
Khuyến mại
Được xếp hạng 0 5 sao
68,500,000
Mua hàng nhanh
-18%
Khuyến mại
Được xếp hạng 0 5 sao
52,200,000
Mua hàng nhanh
-9%
Khuyến mại
Được xếp hạng 0 5 sao
22,200,000
Mua hàng nhanh
-14%
Khuyến mại
Được xếp hạng 0 5 sao
17,670,000
Mua hàng nhanh
-6%
Khuyến mại
Được xếp hạng 0 5 sao
10,570,000
Mua hàng nhanh
-6%
Khuyến mại
Được xếp hạng 0 5 sao
54,500,000
Mua hàng nhanh
-9%
Khuyến mại
Được xếp hạng 0 5 sao
38,500,000
Mua hàng nhanh
-4%
Khuyến mại
Được xếp hạng 0 5 sao
18,500,000
Mua hàng nhanh
-5%
Khuyến mại
Được xếp hạng 0 5 sao
13,500,000
Mua hàng nhanh
-8%
Khuyến mại
Được xếp hạng 0 5 sao
7,800,000
Mua hàng nhanh
-9%
Khuyến mại
Được xếp hạng 0 5 sao
5,800,000
Mua hàng nhanh

ẮC QUY UPS APC

-21%
Khuyến mại
Được xếp hạng 0 5 sao
950,000
Mua hàng nhanh
-21%
Khuyến mại
Được xếp hạng 0 5 sao
1,900,000
Mua hàng nhanh
-21%
Khuyến mại
Được xếp hạng 0 5 sao
950,000
Mua hàng nhanh
-25%
Khuyến mại
Được xếp hạng 0 5 sao
1,200,000
Mua hàng nhanh
-25%
Khuyến mại
Được xếp hạng 0 5 sao
1,200,000
Mua hàng nhanh
-26%
Khuyến mại
Được xếp hạng 0 5 sao
1,400,000
Mua hàng nhanh
-10%
Khuyến mại
Được xếp hạng 0 5 sao
3,500,000
Mua hàng nhanh
-16%
Khuyến mại
Được xếp hạng 0 5 sao
3,800,000
Mua hàng nhanh
-8%
Khuyến mại
Được xếp hạng 0 5 sao
4,400,000
Mua hàng nhanh
-13%
Khuyến mại
Được xếp hạng 0 5 sao
4,200,000
Mua hàng nhanh
-13%
Khuyến mại
Được xếp hạng 0 5 sao
5,600,000
Mua hàng nhanh
-15%
Khuyến mại
Được xếp hạng 0 5 sao
2,200,000
Mua hàng nhanh

ẮC QUY CHINH HÃNG

Ưu đãi đặc biệt
Được xếp hạng 0 5 sao
Liên hệ
Mua hàng nhanh
Ưu đãi đặc biệt
Được xếp hạng 0 5 sao
Liên hệ
Mua hàng nhanh
-16%
Ưu đãi đặc biệt
Được xếp hạng 0 5 sao
3,800,000
Mua hàng nhanh
-13%
Ưu đãi đặc biệt
Được xếp hạng 0 5 sao
4,800,000
Mua hàng nhanh
Ưu đãi đặc biệt
Được xếp hạng 0 5 sao
Liên hệ
Mua hàng nhanh
Ưu đãi đặc biệt
Được xếp hạng 0 5 sao
Liên hệ
Mua hàng nhanh
Ưu đãi đặc biệt
Được xếp hạng 0 5 sao
Liên hệ
Mua hàng nhanh
-13%
Ưu đãi đặc biệt
Được xếp hạng 0 5 sao
280,000
Mua hàng nhanh
-11%
Ưu đãi đặc biệt
Được xếp hạng 0 5 sao
4,250,000
Mua hàng nhanh
-15%
Ưu đãi đặc biệt
Được xếp hạng 0 5 sao
8,250,000
Mua hàng nhanh
-11%
Ưu đãi đặc biệt
Được xếp hạng 0 5 sao
4,050,000
Mua hàng nhanh
-14%
Ưu đãi đặc biệt
Được xếp hạng 0 5 sao
3,050,000
Mua hàng nhanh

 PHỤ KIỆN ẮC QUY 

Khuyến mại
Được xếp hạng 0 5 sao
Liên hệ
Mua hàng nhanh
Khuyến mại
Được xếp hạng 0 5 sao
Liên hệ
Mua hàng nhanh
Khuyến mại
Được xếp hạng 0 5 sao
Liên hệ
Mua hàng nhanh
-9%
Khuyến mại
Được xếp hạng 0 5 sao
20,000
Mua hàng nhanh
-17%
Khuyến mại
Được xếp hạng 0 5 sao
50,000
Mua hàng nhanh
-9%
Khuyến mại
Được xếp hạng 0 5 sao
20,000
Mua hàng nhanh
-9%
Khuyến mại
Được xếp hạng 0 5 sao
20,000
Mua hàng nhanh
-7%
Khuyến mại
Được xếp hạng 0 5 sao
5,500,000
Mua hàng nhanh
-7%
Khuyến mại
Được xếp hạng 0 5 sao
4,200,000
Mua hàng nhanh
-9%
Khuyến mại
Được xếp hạng 0 5 sao
3,000,000
Mua hàng nhanh
-10%
Khuyến mại
Được xếp hạng 0 5 sao
3,600,000
Mua hàng nhanh
-9%
Khuyến mại
Được xếp hạng 0 5 sao
20,000
Mua hàng nhanh

SẢN PHẨM MỚI CẬP NHẬT

-21%
Khuyến mại
Được xếp hạng 0 5 sao
950,000
Mua hàng nhanh
Ưu đãi đặc biệt
Được xếp hạng 0 5 sao
Liên hệ
Mua hàng nhanh
-21%
Khuyến mại
Được xếp hạng 0 5 sao
1,900,000
Mua hàng nhanh
Ưu đãi đặc biệt
Được xếp hạng 0 5 sao
Liên hệ
Mua hàng nhanh
-21%
Khuyến mại
Được xếp hạng 0 5 sao
950,000
Mua hàng nhanh
-25%
Khuyến mại
Được xếp hạng 0 5 sao
1,200,000
Mua hàng nhanh
-25%
Khuyến mại
Được xếp hạng 0 5 sao
1,200,000
Mua hàng nhanh
-26%
Khuyến mại
Được xếp hạng 0 5 sao
1,400,000
Mua hàng nhanh
-10%
Khuyến mại
Được xếp hạng 0 5 sao
3,500,000
Mua hàng nhanh
-16%
Ưu đãi đặc biệt
Được xếp hạng 0 5 sao
3,800,000
Mua hàng nhanh
-13%
Ưu đãi đặc biệt
Được xếp hạng 0 5 sao
4,800,000
Mua hàng nhanh
-4%
Khuyến mãi
Được xếp hạng 0 5 sao
18,200,000
Mua hàng nhanh

TIN TỨC SIÊU THỊ BỘ LƯU ĐIÊN

Siêu thị bộ lưu điện ( UPS )

Siêu thị bộ lưu điện ( UPS ) đơn vị phân phối bộ lưu điện cùng với ắc quy , phụ kiện bộ lưu điện toàn quốc

Bộ lưu điện hay còn được gọi là UPS (Uninterruptible Power Supply) là thiết bị được ưu tiên chọn lựa hiện nay bởi các doanh nghiệp hoặc các hộ gia đình cần sử dụng để dự phòng nguồn năng lượng điện luôn có sẵn khi xảy ra các trường hợp như mất điện, chạm mạch điện cháy nổ dẫn đến CB trong nhà tự động tắt, khi chưa kịp sao lưu dữ liệu trên máy tính PC hoặc các thiết bị quan trọng cần hoạt động liên tục.

Bộ lưu điện UPS có nhiệm vụ cung cấp lượng điện năng đã lưu trữ trước đó cho các thiết bị, máy tính được hoạt động một cách liên tục, dù có xảy ra sự cố từ nguồn cấp điện bên ngoài. Giúp bạn có đủ thời gian để thực hiện thao tác sao lưu dữ liệu trước khi tắt máy tính theo cách thông thường hoặc vẫn kịp cho bạn khởi động máy phát điện.

Nguyên lí hoạt động

Nguyên tắc hoạt động chung của tất cả các loại lưu điện đó là: tích trữ năng lượng bằng ắc quy, dựa trên việc biến đổi điện áp của dòng điện một chiều từ ắc quy sang dòng điện xoay chiều.

Mỗi nhóm bộ lưu điện UPS có nguyên lý hoạt động riêng, được thiết kế với công suất phù hợp, thích hợp sử dụng cho từng loại thiết bị tải. Do vậy, tùy vào mục đích sử dụng, tùy vào quy mô, công suất mà chúng ta nên chọn cho mình sản phẩm thông minh nhất.

Phân loại

Bộ lưu điện hiện nay được phân thành các loại chính như sau: UPS Offline với công nghệ công nghệ Line-interactive, UPS Online,

  • UPS Online: Hoạt động theo nguyên tắc chuyển đổi kép: từ AC sang DC sau đó chuyển ngược DC sang AC. Do đó nguồn điện cung cấp cho tải hoàn toàn do UPS tạo ra đảm bảo ổn định cả về điện áp và tần số. Điều này làm cho các thiết bị được cung cấp điện bởi UPS hầu như cách ly hoàn toàn với sự thay đổi của lưới điện. UPS online tạo ra là nguồn điện sạch, chống nhiễu hoàn toàn. Điện áp ra hoàn toàn hình SIN và thời gian chuyển mạch gần như bằng 0
  • UPS offline: Khi có nguồn điện lưới UPS sẽ cho điện lưới thẳng tới phụ tải. Khi mất điện, tải sẽ được chuyển mạch cấp điện từ ắc quy qua bộ inverter. Phạm vi áp dụng thường cho các thiết bị đơn giản, công suất nhỏ, ít nhạy cảm lưới điện, đòi hỏi độ tin cậy thấp. Đa số các UPS ngày nay đều có Software kèm theo giao tiếp với máy tính qua cổng COM hoặc USB. Software này cho phép kiểm soát các trạng thái hoạt động của UPS (Điện áp vào/ra, tải tiêu thụ…). Chúng được sử dụng cho cửa cuốn, trong hệ thống quản lý bãi xe tự động,.. Ưu điểm chính là gọn nhẹ, dễ vận hành sửa chữa.
  • Ups Line interactive : Nguyên tắc hoạt động của ups Line-interactive cũng tương tự dòng UPS Offline nhưng ưu điểm hơn vì có thêm mạch ổn áp AVR nhằm điều chỉnh điện áp đầu ra cấp cho tải sử dụng luôn ổn định.. Trường hợp điện áp của điện lưới quá cao hoặc quá thấp, mạch ổn áp tự động hoat động sao cho điện áp đầu ra đảm bảo đúng tải theo yêu cầu.

Siêu thị bộ lưu điện